Oversikt over tilsette - Hjelmeland kommune

Oversikt over tilsette


Tilsette

Ansatte i avdelingen Tilsette
Namn Tittel Telefon E-post
SLT- og folkehelsekoordinator 404 39 154
Kommunalsjef helse og omsorg 404 39 050
Arkivleiar / Spesialrådgjevar digitalisering 404 39 005
Rådmann 488 98 353
Kommunalsjef oppvekst 404 39 170
Jurist/politisk sekretær 404 39 016

Aktuelt

 • 05.12.2018 Siste frist for gratis HPV-vaksine
  Tilbodet om gratis HPV-vaksine til kvinner født i 1991 eller seinare er tidsavgrensa og består av tre vaksinedosar gitt i løpet av 6-12 månadar. Siste frist for å starte vaksinasjon er desember...
 • 05.12.2018 Helsebadinga tek juleferie
  Badinga for småbarn, ungdom og vaksne (helsebadinga) er over for i år. Me startar opp att måndag 7. januar 2019.
 • 09.11.2018 Høyring: Namn på gangvegar
  Areal og forvatlningsutvalet (AFU) har i sak 67/18 vedtatt at namneforslaga for gangvegar/-stiar i Hjelmeland sentrum skal leggast ut på høyring.
 • 24.09.2018 Utbrot av Mycoplasma pneumoniae-infeksjon
  Det er for tida eit utbrot av infeksjon med Mycoplasma pneumoniae i kommunen, oppdaga først blant born i skulealder. Denne bakterien gir ofte influensaliknande symptom, med feber, snue, vondt i...

Kalender