Informasjon om koronavirus

Dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon og ønsker å bli testa ring legekontoret på tlf. 51 75 71 00.
Me kan også teste arbeidstakarar frå EØS/Schengen.

Besøk kommunen si informasjonsside om koronaviruset.

Oversikt over tilsette


Tilsette

Ansatte i avdelingen Tilsette
Namn Tittel Telefon E-post
SLT- og folkehelsekoordinator 404 39 154
Kommunalsjef helse og omsorg 404 39 050
Prosjektleder - Hjelmeland med Ryfast 404 39 012
Arkivleiar / Spesialrådgjevar digitalisering 404 39 005
Rådmann 488 98 353
Kommunalsjef oppvekst 404 39 170
Jurist/politisk sekretær/personvernombod 404 39 016

Aktuelt

  • 23.10.2020 Drømmestipendet
    Stipendet skal mellom anna bidra til at mange unge kunst- og kulturutøvarar får oppfylt sine drømmar. Drømmestipendet består av 50 stipend à 30 000 kr - til saman 1,5 millionar kroner! Du må vera...
  • 22.10.2020 Kulturprisen og Hjelmelandsprisen 2020
    Kommunen ønsker også i år å dele ut Kulturprisen og Hjelmelandsprisen. Frist for å kome med forslag til aktuelle prisvinnarar er 1. november.
  • 19.10.2020 Ordføraren sin møteplan
  • 14.10.2020 HØYRING - Reguleringsendring Svadberg Industriområde
    På møte i Areal- og forvaltningsutvalet den 08.09.2020 i sak 20/226 blei det vedtatt å leggje forslag til Endring av detaljreguleringsplan for R104 - 139/1,4,5 Svadberg industriområde, Årdal ut til...

Kalender