Oversikt over tilsette


Tilsette

Ansatte i avdelingen Tilsette
Namn Tittel Telefon E-post
SLT- og folkehelsekoordinator 404 39 154
Kommunalsjef helse og omsorg 404 39 050
Prosjektleder - Hjelmeland med Ryfast 404 39 012
Arkivleiar / Spesialrådgjevar digitalisering 404 39 005
Rådmann 488 98 353
Kommunalsjef oppvekst 404 39 170
Jurist/politisk sekretær 404 39 016

Aktuelt

  • 21.02.2020 Feil i annonsering
    Me har oppdaga ein feil i annonsene våre i avisene i dag, fredag. Det er me som ikkje har oppdaga feilen i korrekturlesinga. Ope møte om "Klimasmart landbruk" er 24. mars, IKKJE 24. februar. Me...
  • 19.02.2020 Omgangssjuke i barnehagane og på skulane
    Det er vanleg med virus som fører til omgangssjuke med oppkast og diaré no på vinteren. Det vert meldt om ein del tilfelle av dette også i barnehagane for tida.
  • 17.02.2020 Ordføraren sin møteplan
  • 13.02.2020 Tilskotsordningar kultur
    Du kan no søke om støtte frå Frivilligfondet og om Kulturmidlar. Begge har søknadsfrist 1. mars.

Kalender