Oversikt over tilsette


Tilsette

Ansatte i avdelingen Tilsette
Namn Tittel Telefon E-post
SLT- og folkehelsekoordinator 404 39 154
Kommunalsjef helse og omsorg 404 39 050
Prosjektleder - Hjelmeland med Ryfast 404 39 012
Arkivleiar / Spesialrådgjevar digitalisering 404 39 005
Rådmann 488 98 353
Kommunalsjef oppvekst 404 39 170
Jurist/politisk sekretær 404 39 016

Aktuelt

 • 19.11.2019 Utbrot av infeksjon
  Det er for tida eit utbrot av infeksjon med Chlamydophila pneumoniae i kommunen. Det vart oppdaga først blant barn i ungdomsskulealder, men også funnen hjå både yngre og vaksne. Denne bakterien gir...
 • 19.11.2019 Ny Kommuneplan 2019-2031
  Kommunestyret har vedtatt Kommuneplan Hjelmeland 2019-2031 - Samfunnsdel og Arealdel.
 • 19.11.2019 Stenging av eigedomsregisteret
  Frå 1. januar 2020 skjer det store endringar i kommune- og fylkeskommunestrukturen. Av tekniske årsaker vil det sentrale eigedomsregisteret (Matrikkelen) bli stengt ein periode.
 • 19.11.2019 HØYRING - flytting av oppdrettslokalitet
  Grieg Seafood Rogaland AS søker om å flytte oppdrettsanlegget i Sandvik i Erfjord over på sørsida av fjorden til Hundaneset, Jøsneset. Saka skal behandlast som dispensasjon frå gjeldande...

Kalender