Informasjon om koronavirus

Ring legekontoret på tlf. 51 75 71 00 dersom du lurer på om du kan vera smitta. 

Besøk kommunen si informasjonsside om koronaviruset.

Oversikt over tilsette


Tilsette

Ansatte i avdelingen Tilsette
Namn Tittel Telefon E-post
SLT- og folkehelsekoordinator 404 39 154
Turistvert
Kommunalsjef helse og omsorg 404 39 050
Prosjektleder - Hjelmeland med Ryfast 404 39 012
Arkivleiar / Spesialrådgjevar digitalisering 404 39 005
Rådmann 488 98 353
Kommunalsjef oppvekst 404 39 170
Jurist/politisk sekretær 404 39 016

Aktuelt

 • 28.05.2020 Velkommen alle fritidsbuande
  Kjære alle fritidsbuande i kommunen!Først, hjarteleg velkomne tilbake alle de som bur deltid i Hjelmeland i hytter og hus! Dette har vore ei spesiell tid der me alle har vore nøydde til å innordna...
 • 29.05.2020 Forslag til nye meddommerar på høyring
  Formannskapet har vedteke eit forslag til nye meddommarar til tingrett, lagmannsrett og jordskifterett, for perioden 1.1.2021 – 31.12.2024.Forslaget er som følger:
 • 28.05.2020 Oppstartvarsel - Regulering Årdal brygge bustadfelt
  Eika Landskap AS varslar på vegne av Årdal Brygge AS oppstart av reguleringsplanarbeid for gnr/bnr 100/3,5,9 mfl, 101/6 - Årdal brygge bustadfelt.Planen blir både ei endring av gjeldande...
 • 19.05.2020 Høyring - Planstrategi 2020-2023
  Kommunestyret vedtok i sak 31/20 å legga forslag til planstrategi 2020-2023 ut på høyring. Kommunestyret skal minst éin gang i kvar valperiode og seinast innan eitt år etter konstituering...

Kalender