Oversikt over tilsette


Tilsette - Fister skule

Ansatte i avdelingen Fister skule
Namn Tittel Telefon E-post
Vikar
Kontaktlærar
Lærar
Lærar
Lærar
Miljøterapeut 994 78 184
Adjunkt m/ tilleggsutdanning
Lærar
Rektor Fister skule
barne- og ungdomsarbeider
Konst. rektor 404 39 215
Lærar
Lærar
SFO leiar 404 39 219
Medarbeider
Assistent SFO
Lærar
Mijøarbeider
Kontaktlærar
Tilkallingsvikar
Lærar
Miljøterapeut