Oversikt over tilsette


Tilsette - Fister skule

Ansatte i avdelingen Fister skule
Namn Tittel Telefon E-post
Vikar
Kontaktlærar
Lærar
Assistent
Lærar
Lærar
Miljøterapeut 994 78 184
Kontormedarbeidar
Lærar
Miljøarbeidar
Lærar
Lærar
Rektor Fister skule 934 83 830
Lærar
SFO leiar
Assistent SFO
Lektor
Mijøarbeider
Kontaktlærar
Tilkallingsvikar
Lærar
Miljøterapeut