Oversikt over tilsette


Tilsette

Ansatte i avdelingen Tilsette
Namn Tittel Telefon E-post
SLT- og folkehelsekoordinator 404 39 154
Kommunalsjef helse og omsorg 404 39 050
Prosjektleder - Hjelmeland med Ryfast 404 39 012
Arkivleiar / Spesialrådgjevar digitalisering 404 39 005
Rådmann 488 98 353
Kommunalsjef oppvekst 404 39 170
Jurist/politisk sekretær/personvernombod 404 39 016

Tilsette - Barnevernstenesta

Ansatte i avdelingen Barnevernstenesta
Namn Tittel Telefon E-post
Einingsleiar barnevern 404 39 055
Sekretær 404 39 051
Saksbehandlar/ Kontaktperson 404 39 056
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 052
Saksbehandlar/ Kontaktperson 404 39 057
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 054

Tilsette - Bygg og anlegg

Ansatte i avdelingen Bygg og anlegg
Namn Tittel Telefon E-post
Miljøarbeidar
VA-sjef IVAR IKS 475 09 581
Arbeidsleiar 404 39 141
Reinhaldar
Reinhaldar
Renholder
Teknisk drift veg 404 39 142
renholder 51 75 90 00
kokk
Reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Ingeniør 404 39 131
Saksbehandlar vatn og avlaup 990 24 647
Brannsjef 404 39 125
Reinhaldar 404 39 136
Reinhaldar
Reinhaldar
Feier
Einingsleiar bygg og anlegg 404 39 130
Teknisk drift bygg 404 39 151
Renholdsoperatør
Renholder
Bygg- og anleggskoordinator 404 39 086
Reinhaldskoordinator 404 39 138
Reinhaldar (vikar)
Formann Teknisk drift - Veg 404 39 147
Teknisk drift bygg 404 39 149
Reinhaldar
Formann bygg og vedlikehald 404 39 150

Tilsette - Fagområdet IKT

Ansatte i avdelingen Fagområdet IKT
Namn Tittel Telefon E-post
IKT Leiar 404 39 014
IT Konsulent 404 39 015

Tilsette - Fagområdet personal

Ansatte i avdelingen Fagområdet personal
Namn Tittel Telefon E-post
Konsulent løn- og personal 404 39 018
Einingsleiar lønn og personal 404 39 017
Lærling 404 39 021
Konsulent løn- og personal 404 39 019
Hovudstillitsvald 404 39 137

Tilsette - Fister barnehage

Ansatte i avdelingen Fister barnehage
Namn Tittel Telefon E-post
Pedagogisk leiar 404 39 223
Barne- og ungdomsarbeidar
Fagarbeidar
Assistent
Vikar i barnehage
Pedagogisk leiar 404 39 221
Miljøterapeut 994 78 184
Styrar Jøsenfjorden barnehage 404 39 231
Lærling
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Assistent
Barne - og ungdomsarbeidar
Styrar 404 39 220
Barne- og ungdomsarbeidar
Pedagogisk leiar 404 39 222
Barnehageassistent

Tilsette - Fister skule

Ansatte i avdelingen Fister skule
Namn Tittel Telefon E-post
Vikar
Kontaktlærar
Lærar
Lærar
Lærar 404 39 190
Lærar
Lærar
Lærar
Rektor Fister skule 404 39 215
Barne- og ungdomsarbeidar
Lærar
Lærar
SFO leiar 404 39 219
Lærar
Fagarbeidar SFO
Mijøarbeider
Kontaktlærar
Lærar
Miljøterapeut

Tilsette - Flyktningetenesta

Ansatte i avdelingen Flyktningetenesta
Namn Tittel Telefon E-post

Tilsette - Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Namn Tittel Telefon E-post
Lege 404 39 082
Turnuslege
Fagansvarleg Sjukepleiar
Fysioterapeut
Sjukepleiar (Vikar) 51 75 90 00
Psykiatrisk sjukepleiar 404 39 075
Leiande helsesykepleiar 404 39 070
Kommunefysioterapeut
Kreftsjukepleiar 404 39 084
Miljøarbeidar
Sjukepleiar
Avdelingsleiar fysioterapi 404 39 080
51 75 71 00
404 39 071
Medarbeider
Einingsleiar helse 404 39 076
Sjukepleiar 404 39 077
Psykiatrisk hjelpepleiar 404 39 078
Kommuneoverlege 51 75 71 00
Sykepleier
Helsesykepleiar 404 39 073
Sjukepleier

Tilsette - Hjelmeland barnehage

Ansatte i avdelingen Hjelmeland barnehage
Namn Tittel Telefon E-post
Pedagogisk leiar
Styrar Hjelmeland barnehage 404 39 195
Pedagogisk leiar
Pedagogisk leiar
Fagarbeidar
Pedagogisk leiar
Pedagogisk leiar 404 39 190
Spesialpedagog
Assistent
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Assistent
Miljøterapeut
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Barnehageassistent
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Fagarbeidar

Tilsette - Hjelmeland omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Hjelmeland omsorgssenter
Namn Tittel Telefon E-post
Sjukepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Assistent
Sjukepleiar 51 75 90 00
Hjelpepleier 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Einingsleiar (vikar) 404 39 091
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Assistent
Sjukepleiar
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Lærling
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sykepleier
Assistent
Assistent
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar / Aktivitør 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Lærling
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Einingsleiar Hjelmeland omsorgsenter 404 39 090
Sjåfør 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sykepleier
Sykepleier
Sykepleier
sykepleier
Sekretær 404 39 088
Sjukepleiar 51 75 90 00
Hjelpepleier
Ergoterapeut 404 39 094
Lærling
Hjelpepleiar 51 75 90 00
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 057
miljøarbeidar 404 39 079
51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sekretær
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sykepleier
Leiar hovudkjøkken 404 39 098
Sjukepleiar 51 75 90 00
Assistent
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar / Aktivitør 51 75 90 00
Assistent
Kokk 51 75 90 00
Spesialhjelpepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeider
Student
Sjukepleiarstudent
Ferievikar
Helsefagarbeidar 51 75 90 00

Tilsette - Hjelmeland skule

Ansatte i avdelingen Hjelmeland skule
Namn Tittel Telefon E-post
Lærar / Miljøarbeidar
Lærar
Inspektør 936 92 248
Lærer 450 49 080
Miljøarbeidar
Barne og ungdomsarbeider
Lærar 924 66 817
Lærar
Lærar
Lærar
Skulesekretær 404 39 181
Lærar 404 39 228
Lærar
Lærar
Miljøarbeidar
Miljøarbeidar
Lærar og pedagogisk IKT-rettleiar
Lærar
Lærar
Lærar
Spesialpedagog/logoped
Lærar
Lærar
Lektor m/tillegg
Lærar / Miljøarbeidar
SFO-leiar / Miljøterapeut 473 25 998
Rektor Hjelmeland skule 404 39 183
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar / Hovudtillitsvalt Utdanningsforbundet
Lærar
Lærar
Lærar
Student
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Barne- og ungdomsarbeidar
Lærar
Lærar
Lærar / Spesialpedagog
Lærar
Lærar / Hovudverneombod
Lærar
Miljøterapeut
Lærar / Rådgjevar 404 39 184
Adjunkt
Lærar
Miljøarbeidar
Assisterande rektor 400 35 128
Lærar 404 39 238
Miljøterapeut
Lærar

Tilsette - Jøsenfjorden barnehage

Ansatte i avdelingen Jøsenfjorden barnehage
Namn Tittel Telefon E-post
Barnehagelærer
Ringevikar/vikar/assistent
Fagarbeidar
Barnehagelærer
Assistent
Barne og ungdomsarbeidar
Styrar 404 39 231
Konst. ped.leder

Tilsette - Kulturkontoret

Ansatte i avdelingen Kulturkontoret
Namn Tittel Telefon E-post
Kulturleiar 404 39 153
Kontormedarbeidar
Biblioteksjef 404 39 160
Dagleg leiar Frivilligsentralen 404 39 155

Tilsette - Kulturskule

Ansatte i avdelingen Kulturskule
Namn Tittel Telefon E-post
Lærar
Lærar
Lærar
Rektor kulturskulen 404 39 165

Tilsette - Kundesenter

Ansatte i avdelingen Kundesenter
Namn Tittel Telefon E-post
Kontormedarbeidar 404 39 002
Kontormedarbeider 404 39 004

Tilsette - Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Namn Tittel Telefon E-post
Oppvekstrådgjevar 404 39 177

Tilsette - Plan og forvaltning

Ansatte i avdelingen Plan og forvaltning
Namn Tittel Telefon E-post
Byggesaksbehandlar 404 39 124
Rådgjevar Arealplan 404 39 127
Rådgjevar næring og landbruk 404 39 123
Plan og forvaltningssjef 404 39 120
Fagkonsulent landbruk 404 39 126
Rådgjevar skogbruk 404 39 128
Rådgjevar kart og oppmåling 404 39 121

Tilsette - Politisk nivå

Ansatte i avdelingen Politisk nivå
Namn Tittel Telefon E-post
Folkevalgt 913 42 813
Folkevalgt 906 66 445
Folkevalgt 480 63 088
Folkevalgt 922 26 522
Ordførar 404 39 010
Folkevalgt 906 86 347
Folkevalgt 404 03 174
Folkevalgt 907 69 160
Folkevalgt 958 61 438
Folkevalgt 916 24 802
Folkevalgt 419 15 215
Folkevalgt 482 64 909
Folkevalgt 480 62 150

Tilsette - Tilrettelagte tenester

Ansatte i avdelingen Tilrettelagte tenester
Namn Tittel Telefon E-post
Miljøarbeidar
Miljøarbeidar
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 095
Miljøarbeidar
Vikar
Miljøarbeidar

Tilsette - Vaksenopplæringa

Ansatte i avdelingen Vaksenopplæringa
Namn Tittel Telefon E-post
Avdelingsleiar 404 39 239

Tilsette - Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Namn Tittel Telefon E-post
Økonomisjef 907 64 796
Rådgjevar skatt 404 39 024
Økonomikonsulent 404 39 026
Fagleiar rekneskap 404 39 027

Tilsette - Årdal barnehage

Ansatte i avdelingen Årdal barnehage
Namn Tittel Telefon E-post
Pedagogisk leiar
Assistent
Fagarbeidar
Fagarbeider
Pedagogisk leder
Pedagogisk leiar
Pedagogisk leiar
Pedagogisk leiar
Fagarbeidar
Assistent
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Assistent
Pedagogisk leder
Styrar 404 39 210

Tilsette - Årdal omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Årdal omsorgssenter
Namn Tittel Telefon E-post
Sjukepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Einingsleiar Årdal omsorgsenter 404 39 089
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeider
Pleieassistent
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar - fagansvarleg Oasen 51 75 90 00
Assistent 51 75 98 00
Assistent
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Kontormedarbeider 404 39 099
Sjukepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeider
Studerer for tiden til å bli barnevernspedagog
Sjukepleiar 51 75 90 00
Frisør
Vikar/assistent
Sjukepleiar (vikar)
Lærling
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Assistent (vikar)
Sjukepleiar - fagansvarleg Bøen 51 75 90 00
sykepleier
Sykepleier
Assistent
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar (vikar) 404 39 099
Hjelpepleiar
Assistent 51 75 90 00
Sykepleierstudent
Helsefagarbeider
Hjelpepleier
Ergoterapeut (i permisjon) 51 75 90 00
Assistent 51 75 90 00
Hjelpepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeider
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Assistent 51 75 90 00
Sykepleier
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar (vikar) 51 75 90 00
Assistent
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Assistent
Assistent 51 75 90 00
Pleieassistent 51 75 90 00
Spesialsykepleier
Helsefagarbeidar 51 75 90 00

Tilsette - Årdal skule

Ansatte i avdelingen Årdal skule
Namn Tittel Telefon E-post
Rektor Årdal skule 980 34 000
Lærer
Kontaktlærar
Kontaktlærar
Spes.ped.ansvarleg / Timelærar
Helsefagarbeidar
Fagarbeidar
Timelærar
Kontaktlærar
Adjunkt
Timelærar
Fagarbeidar
Lærar
Lærar
Miljøarbeidar
SFO-leiar 404 39 209
Kontaktlærar
Skulebibliotekansvarleg Årdal skule 404 39 161