Oversikt over tilsette


Tilsette

Ansatte i avdelingen Tilsette
Namn Tittel Telefon E-post
SLT- og folkehelsekoordinator 404 39 154
Kommunalsjef helse og omsorg 404 39 050
Arkivleiar / Spesialrådgjevar digitalisering 404 39 005
Rådmann 488 98 353
Kommunalsjef oppvekst 404 39 170
Jurist/politisk sekretær 404 39 016

Tilsette - Barnevernstenesta

Ansatte i avdelingen Barnevernstenesta
Namn Tittel Telefon E-post
Einingsleiar barnevern 404 39 055
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 057
Sekretær 404 39 051
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 056
Barnevernpedagog
Kontaktperson 404 39 052
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 054

Tilsette - Bygg og anlegg

Ansatte i avdelingen Bygg og anlegg
Namn Tittel Telefon E-post
Miljøarbeidar
VA-sjef IVAR IKS 475 09 581
Arbeidsleiar 404 39 141
Reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Teknisk drift veg 404 39 142
renholder 51 75 90 00
kokk
Reinhaldar
Reinhaldar
Teknisk drift
Reinhaldar
Brannkonstabel
Reinhaldar
Vikar reinhald
Reinhaldar
Reinhaldar
Ingeniør 404 39 131
Saksbehandlar vatn og avlaup 990 24 647
Brannsjef 404 39 125
Reinhaldar
Reinhaldar
Reinhaldar
Einingsleiar bygg og anlegg 404 39 130
Teknisk drift bygg 404 39 151
Renholdsoperatør
Renholder
Bygg- og anleggskoordinator 404 39 086
Reinhaldar
Reinhaldskoordinator 404 39 138
Saksbehandlar vatn og avlaup 475 09 555
Reinhaldar (vikar)
Skulebibliotekansvarleg Årdal skule 404 39 161
Formann Teknisk drift - Veg 404 39 147
Teknisk drift bygg 404 39 149
Reinhaldar
Formann bygg og vedlikehald 404 39 150

Tilsette - Fagområdet IKT

Ansatte i avdelingen Fagområdet IKT
Namn Tittel Telefon E-post
IKT Leiar 404 39 014
IT Konsulent 404 39 015

Tilsette - Fagområdet personal

Ansatte i avdelingen Fagområdet personal
Namn Tittel Telefon E-post
Konsulent løn- og personal 404 39 018
Lærling 404 39 020
Einingsleiar lønn og personal 404 39 017
Konsulent løn- og personal 404 39 019
Hovudstillitsvald 404 39 137

Tilsette - Fister barnehage

Ansatte i avdelingen Fister barnehage
Namn Tittel Telefon E-post
Pedagogisk leiar 404 39 223
Barne- og ungdomsarbeidar
Assistent
Pedagogisk leiar 404 39 221
Barne - og ungdomsarbeidar
Assistent
Styrar 404 39 220
Barne- og ungdomsarbeidar
Pedagogisk leiar 404 39 223
Barnehageassistent

Tilsette - Fister skule

Ansatte i avdelingen Fister skule
Namn Tittel Telefon E-post
Vikar
Kontaktlærar
Lærar
Assistent
Lærar
Lærar
Miljøterapeut 994 78 184
Kontormedarbeidar
Lærar
Miljøarbeidar
Lærar
Lærar
Rektor Fister skule 934 83 830
Lærar
SFO leiar
Medarbeider
Assistent SFO
Lektor
Lærar u/ godkjent utdanning
Mijøarbeider
Kontaktlærar
Tilkallingsvikar
Lærar
Miljøterapeut

Tilsette - Flyktningetenesta

Ansatte i avdelingen Flyktningetenesta
Namn Tittel Telefon E-post
Flyktningkonsulent 404 39 083

Tilsette - Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Namn Tittel Telefon E-post
LIS-1
Fagansvarleg Sjukepleiar
Kommuneoverlege 51 75 71 00
Fysioterapeut
Sjukepleiar (Vikar) 51 75 90 00
Psykiatrisk sjukepleiar 404 39 075
Barne og ungdomsarbeider 404 39 074
Leiande helsesykepleiar 404 39 070
Kommunefysioterapeut
Kreftsjukepleiar
Sjukepleiar - fagansvarleg Bøen 51 75 90 00
Miljøarbeidar
Sjukepleiar
Avdelingsleiar fysioterapi 404 39 080
51 75 71 00
Sykepleier
Fastlege 404 39 087
Einingsleiar helse 404 39 076
Sjukepleiar 404 39 077
Psykiatrisk hjelpepleiar 404 39 078
Fastlege 51 75 71 00
Sykepleier
Helsesykepleiar 404 39 073
Sjukepleier

Tilsette - Hjelmeland barnehage

Ansatte i avdelingen Hjelmeland barnehage
Namn Tittel Telefon E-post
Pedagogisk leiar
Ass. styrar 404 39 195
Pedagogisk leiar
Fagarbeidar
Pedagogisk leiar
Styrar Hjelmeland barnehage 404 39 190
Vikar i barnehage
Pedagogisk leiar
Spesialpedagog
I permisjon
Assistent
Styrar Jøsenfjorden barnehage 404 39 231
Vikar
Assistent
Fagarbeidar
Pedagogisk leder
Pedagogisk leder
Fagarbeidar
Assistent
Miljøterapeut
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Barnehageassistent
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Fagarbeidar

Tilsette - Hjelmeland omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Hjelmeland omsorgssenter
Namn Tittel Telefon E-post
Sjukepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Lærling
Assistent
Sjukepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Hjelpepleier 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Einingsleiar (vikar) 404 39 091
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Lærling
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar / Aktivitør 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Lærling
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Einingsleiar Hjelmeland omsorgsenter 404 39 090
Sjåfør 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sykepleier
sykepleier
Sekretær 404 39 088
Ergoterapeut 404 39 094
Hjelpepleiar 51 75 90 00
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 057
miljøarbeidar 404 39 079
51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sykepleier
Leiar hovudkjøkken 404 39 098
Sjukepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar / Aktivitør 51 75 90 00
Helsefagarbeider
Kokk 51 75 90 00
Spesialhjelpepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Assistent
Helsefagarbeider
Sjukepleiarstudent
Ferievikar
Helsefagarbeidar 51 75 90 00

Tilsette - Hjelmeland skule

Ansatte i avdelingen Hjelmeland skule
Namn Tittel Telefon E-post
Lærar / Miljøarbeidar
Adjunkt me tillegsutdanning
Inspektør 936 92 248
Lærer 450 49 080
Miljøarbeidar
Lærar 924 66 817
Lærar
Lærar
Lærar
Skulesekretær 404 39 181
Lærar
Miljøarbeidar
Miljøarbeidar
Lærar og pedagogisk IKT- rettleiar
Lærar
Lærar
Lærar
Spesialpedagog/logoped
Lærar
Lærar
Lærar / Miljøarbeidar
SFO-leiar / Miljøterapeut
Lærar
Rektor Hjelmeland skule 404 39 183
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar / Hovudtillitsvalt Utdanningsforbundet
Lærar
Lærar
Lærar
Student
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Barne- og ungdomsarbeidar
Lærar
Lærar
Lærar / Spesialpedagog
Lærar
Lærar / Hovudverneombod
Lærar
Miljøterapeut
Lærar / Rådgjevar 404 39 184
Grunnskolelærer
Miljøarbeidar
Assisterande rektor 400 35 128
Student
Lærar 404 39 238
Miljøterapeut
Lærar

Tilsette - Jøsenfjorden barnehage

Ansatte i avdelingen Jøsenfjorden barnehage
Namn Tittel Telefon E-post
Barnehagelærer
Barnehagelærer
Assistent
Barne og ungdomsarbeidar
Styrar 404 39 231

Tilsette - Kulturkontoret

Ansatte i avdelingen Kulturkontoret
Namn Tittel Telefon E-post
Kulturleiar 404 39 153
Kontormedarbeidar
Biblioteksjef 404 39 160
Dagleg leiar Frivilligsentralen 404 39 155

Tilsette - Kulturskule

Ansatte i avdelingen Kulturskule
Namn Tittel Telefon E-post
Lærar
Lærar
Lærar
Rektor kulturskulen 404 39 165

Tilsette - Kundesenter

Ansatte i avdelingen Kundesenter
Namn Tittel Telefon E-post
Kontormedarbeidar 404 39 002
51 75 00 00
Kontormedarbeider 404 39 004

Tilsette - Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Namn Tittel Telefon E-post
Oppvekstrådgjevar 404 39 177

Tilsette - Plan og forvaltning

Ansatte i avdelingen Plan og forvaltning
Namn Tittel Telefon E-post
Byggesaksbehandlar 404 39 124
Rådgjevar Arealplan 404 39 127
Rådgjevar næring og landbruk 404 39 123
Plan og forvaltningssjef 404 39 120
Fagkonsulent landbruk 404 39 126
Rådgjevar skogbruk 404 39 128
Rådgjevar kart og oppmåling 404 39 121

Tilsette - Politisk nivå

Ansatte i avdelingen Politisk nivå
Namn Tittel Telefon E-post
Folkevalgt 913 42 813
Folkevalgt 906 66 445
Folkevalgt 480 63 088
Folkevalgt 922 26 522
Ordførar 404 39 010
Folkevalgt 906 86 347
Folkevalgt 404 03 174
Folkevalgt 907 69 160
Folkevalgt 958 61 438
Folkevalgt 916 24 802
Folkevalgt 419 15 215
Folkevalgt 482 64 909
Folkevalgt 901 27 930

Tilsette - Tilrettelagte tenester

Ansatte i avdelingen Tilrettelagte tenester
Namn Tittel Telefon E-post
Miljøarbeidar
Miljøarbeidar
Einingsleiar tilrettelagde tenester 404 39 095
Miljøarbeidar
Miljøterapeut m fag - og rettleiingsansvar
Miljøarbeidar
Vikar
Vikar
Vernepleier
Miljøarbeidar

Tilsette - Vaksenopplæringa

Ansatte i avdelingen Vaksenopplæringa
Namn Tittel Telefon E-post
Lærar 404 39 228
Avdelingsleiar 404 39 239

Tilsette - Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Namn Tittel Telefon E-post
Økonomisjef 907 64 796
Rådgjevar skatt 404 39 024
Økonomikonsulent 404 39 026
Økonomikonsulent 404 39 028
Fagleiar rekneskap 404 39 027

Tilsette - Årdal barnehage

Ansatte i avdelingen Årdal barnehage
Namn Tittel Telefon E-post
Pedagogisk leiar
Assistent
Fagarbeidar
Lærling
Fagarbeider
Pedagogisk leiar
Pedagogisk leiar
Fagarbeidar
Pedagogisk leiar
Styrar 404 39 210
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Assistent
Assistent
Pedagogisk leder
Pedagogisk leiar

Tilsette - Årdal omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Årdal omsorgssenter
Namn Tittel Telefon E-post
Sjukepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Einingsleiar Årdal omsorgsenter 404 39 089
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar - fagansvarleg Oasen 51 75 90 00
Assistent 51 75 98 00
Assistent
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeider
Sjukepleiar 51 75 90 00
Frisør
Vikar/assistent
Sjukepleiar (vikar)
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Assistent (vikar)
sykepleier
Assistent
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sjukepleiar (vikar) 404 39 099
Hjelpepleiar 51 75 90 00
Hjelpepleiar 404 39 099
Sjukepleiarstudent
Assistent 51 75 90 00
Ergoterapeut (i permisjon) 51 75 90 00
Assistent 51 75 90 00
Hjelpepleiar 51 75 90 00
Helsefagarbeider
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
51 75 90 00
Assistent 51 75 90 00
Sjukepleiar 51 75 90 00
Sykepleier
Helsefagarbeider
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar (vikar) 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Aktivitør 51 75 90 00
Assistent 51 75 90 00
Pleieassistent 51 75 90 00
Helsefagarbeidar 51 75 90 00

Tilsette - Årdal skule

Ansatte i avdelingen Årdal skule
Namn Tittel Telefon E-post
Fagarbeidar Skule/SFO
Rektor Årdal skule 980 34 000
Kontaktlærar
Kontaktlærar
Adjunkt
Helsefagarbeidar
Fagarbeider fast stilling v. Årdal skule og SFO
Kontaktlærar
Kontaktlærar
Lærar
Assistent
Lærar
Helsefaharbeider/ PT
Lærar
SFO-leiar 404 39 209
Kontaktlærar
Fagarbeidar
Kontaktlærar