Oversikt over tilsette


Tilsette

Ansatte i avdelingen Tilsette
Namn Tittel Telefon E-post
Rådmann 488 98 353

Aktuelt

  • 05.12.2019 Faktura for feiing
    Faktura for feiing/tilsyn er nyleg sendt ut, og me får mange telefonar frå folk som ønsker meir informasjon om dette.
  • 04.12.2019 Budsjett og økonomiplan
    Formannskapet behandla i møte 26. november sak om budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. Dei vedtok eit framlegg som skal behandlast av kommunestyret 18. desember.
  • 02.12.2019 Ordføraren sin møteplan
  • 26.11.2019 Betre behandling med pakkeforløp
    Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gje deg som pasient eller pårørande eit behandlingsløp som er heilskapleg og føreseieleg, utan unødig venting. Du skal få meir innflytelse på behandlinga...

Kalender