Kokevarsel

Abonnentar som er påkobla leidningsnettet FØR Nessa høgdebasseng har fått varsel om at kokepåbudet opphøyrer. Abonnentar som er påkobla ETTER Nessa høgdebasseng og vidare ut til Hetlandsbygd og Bratthetland, har fått eige varsel om at kokepåbudet ikkje opphøyrer for dei. Les meir i artikkelen.

Oversikt over tilsette


Tilsette

Ansatte i avdelingen Tilsette
Namn Tittel Telefon E-post
Kommunalsjef oppvekst 404 39 170

Aktuelt

  • 20.08.2019 Frivilligfondet
    Du kan nå søke om støtte frå Frivilligfondet. Føremålet med fondet er å stimulera til allsidig kultur- og fritidstilbod for innbyggarar i kommunen. Tiltak og aktivitetar for barn og unge er særleg...
  • 19.08.2019 Ordføraren sin møteplan
  • 14.08.2019 Kokevarsel - oppdatert
    Me har no fått svar på oppfølgingsanalysane som er tatt fleire stader på leidningsnettet ut frå Årdal vassverk. Du som er berørt av dette skal få ei melding med oppdatert informasjon.
  • 07.08.2019 Ny bestandsplan for Setesdal Ryfylke villreinområde (2019-2023)
    Det er vedtatt ny bestandsplan for Setesdal Ryfylke villreinområde (2019-2023). Planen skal bidra til ei bærekraftig forvaltning av villreinen med omsyn til bestandstorleik og bestandsutvikling.

Kalender