Oversikt over tilsette


Tilsette

Ansatte i avdelingen Tilsette
Namn Tittel Telefon E-post
Kommunalsjef helse og omsorg 404 39 050

Aktuelt

  • 06.04.2020 Høyring ruspolitisk plan 2020-2023
    Kommunestyret har vedteke å legga framlegg til ruspolitisk/alkoholpolitisk plan ut til høyring. Planen omhandlar mål og tiltak for rusførebygging og ramer for tildeling av salsløyve/skjenkeløyve...
  • 06.04.2020 Ordføraren sin møteplan
  • 03.04.2020 Send oss sikker digital post
    No kan du sende oss sikker digital post. Du kan altså sende oss meldingar og dokument elektronisk, sjølv om dei innheld personsensitive opplysningar som personnummer, sjukdom eller anna.
  • 27.03.2020 Pressemelding: Kjære Hjelmelandsbu
    Rådmannen har i dag etter delegasjon frå formannskapet og i samråd med kommuneoverlegen gjort vedtak om at dei særlege karantenereglane me har hatt i Hjelmeland vert oppheva frå og med 28. mars.

Kalender