Informasjon om koronavirus

Dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon og ønsker å bli testa ring legekontoret på tlf. 51 75 71 00.
Me kan også teste arbeidstakarar frå EØS/Schengen.

Besøk kommunen si informasjonsside om koronaviruset.

Oversikt over tilsette


Tilsette

Ansatte i avdelingen Tilsette
Namn Tittel Telefon E-post
SLT- og folkehelsekoordinator 404 39 154

Aktuelt

  • 21.09.2020 Arrangere noko under koronapandemien?
    Det er mange som lurer på om dei kan eller bør arrangere noko no under koronapandemien. Det er viktig å finne ein balanse mellom det å kunne leve “som før” og smittevern. Det er fullt mogleg å ha...
  • 21.09.2020 Ordføraren sin møteplan
  • 18.09.2020 Kunngjering: Digital infrastruktur
    Plan for digital infrastrukturutbygging i Hjelmeland 2021-2025 blir med dette lagt ut for høyring. Frist for merknad er 11. oktober 2020.
  • 16.09.2020 Korleis har du det, eigentleg?
    For første gong skal vi gjennomføre ei folkehelseundersøking i Rogaland. Undersøkinga vil gje viktig informasjon om trivsel, velferd og helse hjå rogalendingane, og er eit samarbeid mellom Rogaland...

Kalender