Informasjon om koronavirus

Ring legekontoret på tlf. 51 75 71 00 dersom du lurer på om du kan vera smitta. 

Besøk kommunen si informasjonsside om koronaviruset.

Oversikt over tilsette


Tilsette

Ansatte i avdelingen Tilsette
Namn Tittel Telefon E-post
SLT- og folkehelsekoordinator 404 39 154

Aktuelt

  • 25.05.2020 Ordføraren sin møteplan
  • 19.05.2020 Vil du bli meddommar?
    Kommunestyret skal før sommaren velje nye utval for meddommarar til tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten. Dersom dette er noko du kan tenke deg har du no moglegheit til å melde di...
  • 19.05.2020 Høyring - Planstrategi 2020-2023
    Kommunestyret vedtok i sak 31/20 å legga forslag til planstrategi 2020-2023 ut på høyring. Kommunestyret skal minst éin gang i kvar valperiode og seinast innan eitt år etter konstituering...
  • 19.05.2020 Opplæringsjakt på villrein
    Er du interessert i villreinjakt, men veit ikkje heilt korleis du kjem i gong eller kor du skal få tak i jaktterreng? I samarbeid med verdiskapningsprosjektet i SVR tilbyr Statskog opplæringsjakt 4...

Kalender