Oversikt over tilsette


Tilsette

Ansatte i avdelingen Tilsette
Namn Tittel Telefon E-post
Prosjektleder - Hjelmeland med Ryfast 404 39 012

Aktuelt

 • 12.11.2019 Utvida tilbod med influensavaksinering
  Legekontoret vil tilby vaksinering i ytterlegare to dagar.
 • 08.11.2019 Prosjekt: "Jobbvinner"
  I samarbeid med Universitet i Stavanger (UiS) og KS er me med i prosjektet «Jobbvinner». Formålet med prosjektet er økt rekruttering av og fokus på å behalde helsefagarbeidarar og sjukepleiarar til...
 • 08.11.2019 Stenging av eigedomsregisteret
  Frå 1. januar 2020 skjer det store endringar i kommune- og fylkeskommunestrukturen. Av tekniske årsaker vil det sentrale eigedomsregisteret (Matrikkelen) bli stengt ein periode.
 • 01.11.2019 Fleire på nett
  Kvar torsdag frå og med 7. november startar me med drop-in i biblioteket på Hjelmeland. Me ønsker at fleire skal komme seg på nett.

Kalender