Oversikt over tilsette


Tilsette

Ansatte i avdelingen Tilsette
Namn Tittel Telefon E-post
Prosjektleder - Hjelmeland med Ryfast 404 39 012

Aktuelt

  • 27.03.2020 Pressemelding: Kjære Hjelmelandsbu
    Rådmannen har i dag etter delegasjon frå formannskapet og i samråd med kommuneoverlegen gjort vedtak om at dei særlege karantenereglane me har hatt i Hjelmeland vert oppheva frå og med 28. mars.
  • 24.03.2020 Kan du bidra? Eller treng du hjelp?
    Mange innbyggarar er no foreløpig isolert frå sine vanlege nettverk på grunn av koronaviruset. Enten fordi dei er i karantene eller fordi dei sosiale og kulturelle tilbooda dei vanlegvis nyttar seg...
  • 23.03.2020 Ordføraren sin møteplan
  • 20.03.2020 Konkurranse: Vakraste inngangsparti
    Me har for tida ein konkurranse i kommunen om å ha det vaktraste inngangspartiet. Har du bidrag? Gå inn på arrangementet på Facebook og del bilete av ditt inngangsparti. Hjelmeland legekontor har...

Kalender