Oversikt over tilsette


Tilsette

Ansatte i avdelingen Tilsette
Namn Tittel Telefon E-post
Kommunalsjef helse og omsorg 404 39 050
Kommunalsjef samfunn og næring 404 39 140
Rådmann 488 98 353
Oppvekstrådgjevar 404 39 177
Kommunalsjef oppvekst 404 39 170

Tilsette - Barnevernstenesta

Ansatte i avdelingen Barnevernstenesta
Namn Tittel Telefon E-post
Einingsleiar barnevern 404 39 055
Sekretær 404 39 051
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 052
Kontaktperson/Familieterapeut 404 39 057
Miljøarbeidar 404 39 048
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 054
Sosionom 404 39 056

Tilsette - Bygg og anlegg

Ansatte i avdelingen Bygg og anlegg
Namn Tittel Telefon E-post
Arbeidsleiar 404 39 141
Teknisk drift veg 404 39 142
Teknisk drift 404 39 147
Teknisk drift
Saksbehandlar vatn og avlaup 990 24 647
Einingsleiar bygg og anlegg 404 39 130
Bustadkoordinator 404 39 003
Teknisk drift bygg 404 39 149
Formann bygg og vedlikehald 404 39 150

Tilsette - Fagområdet personal

Ansatte i avdelingen Fagområdet personal
Namn Tittel Telefon E-post
Rådgjevar løn- og personal 404 39 018
Einingsleiar lønn og personal / Beredskapskoordinator 404 39 017
Fagarbeider
Lærling 404 39 021
Konsulent løn- og personal 404 39 019
Hovudstillitsvald 404 39 137

Tilsette - Fister barnehage

Ansatte i avdelingen Fister barnehage
Namn Tittel Telefon E-post
Tilkallingsvikar
Pedagogisk leiar 404 39 223
Barne- og ungdomsarbeidar
Fagarbeidar
Assistent
Assistent
Vikar
Pedagogisk leiar 404 39 221
Styrar Jøsenfjorden barnehage 404 39 231
Assistent
Medarbeider
Pedagogisk leiar
Assistent
Styrar 404 39 220
Renholdsassistent
Pedagogisk leiar 404 39 222
Barnehageassistent

Tilsette - Fister skule

Ansatte i avdelingen Fister skule
Namn Tittel Telefon E-post
Vikar
Kontaktlærar
Lærar
Tilkallingsvikar
Lærar
Lærar
Lærer
Lærar
Lærar
Barne- og ungdomsarbeidar
Adjunkt
SFO leiar 404 39 219
Rektor 404 39 215
Lærar
Barne- og ungdomsarbeidar
Mijøarbeider
Kontaktlærar
Lærar
Miljøterapeut

Tilsette - Flyktningetenesta

Ansatte i avdelingen Flyktningetenesta
Namn Tittel Telefon E-post
Miljøarbeidar (Vikar) 404 39 235
Flyktningkonsulent 404 39 236
Flyktningkonsulent 404 39 237

Tilsette - Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Namn Tittel Telefon E-post
Jordmor 404 39 071
Lege 51 75 71 00
Turnuslege
Fagansvarleg Sjukepleiar 404 39 085
Fysioterapeut 404 39 033
Psykiatrisk sjukepleiar 404 39 075
Sjukepleiar
Kreftsjukepleiar
Fagarbeider med fagskoleutdanning 404 39 074
Kontormedarbeider
Leiande helsesjukepleiar 404 39 070
Kommunefysioterapeut 404 39 081
Miljøarbeidar
Sjukepleiar
Avdelingsleiar fysioterapi 404 39 080
Legevikar
51 75 71 00
Lege 51 75 71 00
Sykepleier 478 98 272
Sykepleier
Einingsleiar helse 404 39 076
Psykiatrisk hjelpepleiar 404 39 078
Kommuneoverlege 51 75 71 00
Sjukepleiar
Helsesjukepleiar 404 39 073
Sjukepleiar 404 39 087

Tilsette - Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Namn Tittel Telefon E-post
SLT- og folkehelsekoordinator 404 39 154
Spesialkonsulent 404 39 091

Tilsette - Hjelmeland barnehage

Ansatte i avdelingen Hjelmeland barnehage
Namn Tittel Telefon E-post
Pedagogisk leiar
Styrar Hjelmeland barnehage 404 39 195
Pedagogisk leiar
Vikar
Fagarbeidar
Pedagogisk leiar
Assistent
Pedagogisk leiar 404 39 190
Tilkallingsvikar
Spesialpedagog 404 39 191
Assistent
Pedagogisk leiar
Barnehageassistent
Fagarbeidar
Pedagogisk leiar
Lærling
Miljøterapeut
Assistent
Barnehagelærar
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Fagarbeidar

Tilsette - Hjelmeland omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Hjelmeland omsorgssenter
Namn Tittel Telefon E-post
Sommervikar
Assistent
Innleid sykepleier
Heimehjelp 404 39 136
Sjukepleiar
Kontormedarbeidar 404 39 088
Hjelpepleier
Assistent
Assistent
Sjukepleiar
Helsefagarbeidar
Sjukepleiar
Assistent
Sjukepleiar
Assistent
student
51 75 90 00
Helsefagarbeidar / Aktivitør
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Helsefagarbeidar
Einingsleiar Hjelmeland omsorgsenter 404 39 090
Hjelpepleiar
Helsefagarbeidar
Helsefagarbeidar 404 39 031
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Lærling
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Assistent
Tilkallingsvikar 468 63 813
Sjukepleiar
Hjelpepleiar
Ergoterapeut 404 39 094
Lærling
Hjelpepleiar
Sjukepleiar
Miljøarbeidar 404 39 083
51 75 90 00
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Leiar hovudkjøkken 404 39 098
Sjukepleiar 404 39 032
Helsefagarbeidar
Helsefagarbeidar / Aktivitør
Assistent
Kokk
Spesialhjelpepleiar
Sjukepleiar
Kont. ped. leiar
Helsefagarbeidar
Helsefagarbeider
Student
Sjukepleiarstudent
Helsefagarbeidar

Tilsette - Hjelmeland skule

Ansatte i avdelingen Hjelmeland skule
Namn Tittel Telefon E-post
Lærar / Miljøarbeidar
Lærar
Inspektør 936 92 248
Lærar 450 49 080
Miljøarbeidar
Barne- og ungdomsarbeidar
Pedagogisk leiar
Lærar
Lærar
Skulesekretær 404 39 181
Miljøarbeidar
Lærar og pedagogisk IKT-rettleiar
Lærar
Lærar
Lærar
Spesialpedagog/logoped
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar / Miljøarbeidar
Vikar
Lærling
Lærar
Lærar
Vikar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Lærar
Student
Lærar
Rektor 906 78 806
Lærar
Barne- og ungdomsarbeidar
Lærar
Lærar
Lærar / Hovudverneombod
Miljøterapeut
Lærar
Lærar / Rådgjevar 404 39 184
Lærar
Miljøarbeidar
Assisterande rektor 400 35 128
Lærar 404 39 238
Miljøterapeut
Lærar

Tilsette - IKT Rits

Ansatte i avdelingen IKT Rits
Namn Tittel Telefon E-post
IT Konsulent 404 39 015
Fagarbeider

Tilsette - Jøsenfjorden barnehage

Ansatte i avdelingen Jøsenfjorden barnehage
Namn Tittel Telefon E-post
Fagarbeidar
Vikar
Assistent
Styrar 404 39 231

Tilsette - Kulturkontoret

Ansatte i avdelingen Kulturkontoret
Namn Tittel Telefon E-post
Biblioteksjef 404 39 160
Kontormedarbeidar
Kulturleiar 404 39 153
Biblioteksjef
Dagleg leiar Frivilligsentralen 404 39 155
404 39 161

Tilsette - Kulturskule

Ansatte i avdelingen Kulturskule
Namn Tittel Telefon E-post
Lærar
Lærar
Lærar
Rektor kulturskulen 404 39 165

Tilsette - Kundesenter

Ansatte i avdelingen Kundesenter
Namn Tittel Telefon E-post
Kontormedarbeidar 51 75 00 00
Konsulent
Rådgjevar 404 39 004
Assistent 404 39 007

Tilsette - Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Namn Tittel Telefon E-post
Oppvekstrådgjevar 404 39 177

Tilsette - Plan og forvaltning

Ansatte i avdelingen Plan og forvaltning
Namn Tittel Telefon E-post
Byggesaksbehandlar 404 39 124
Rådgjevar Arealplan 404 39 127
Rådgjevar næring og landbruk 404 39 123
Plan og forvaltningssjef 404 39 120
Fagkonsulent landbruk 404 39 126
Rådgjevar skogbruk 404 39 128
Rådgjevar byggesak og arealplan 404 39 132
Rådgjevar kart og oppmåling 404 39 121

Tilsette - Politisk nivå

Ansatte i avdelingen Politisk nivå
Namn Tittel Telefon E-post
Folkevalgt 913 42 813
Folkevalgt 906 66 445
51 56 89 79
Folkevalgt 480 63 088
Folkevalgt 922 26 522
Ordførar 404 39 010
Folkevalgt 906 86 347
Folkevalgt 404 03 174
Folkevalgt 907 69 160
Folkevalgt 958 61 438
Fagarbeidar
Ordførar 404 39 009
Folkevalgt 916 24 802
Folkevalgt 419 15 215
Folkevalgt 482 64 909
Folkevalgt 480 62 150

Tilsette - Prosjekt og digitalisering

Ansatte i avdelingen Prosjekt og digitalisering
Namn Tittel Telefon E-post
Einingsleiar prosjekt og digitalisering 404 39 014
Arkivleiar / Spesialrådgjevar digitalisering 404 39 005
Teknisk drift 404 39 151
Avdelingsingeniør 404 39 133
Prosjektleiar Ny ungdomsskule 404 39 131

Tilsette - Rådmann og ass rådmann

Ansatte i avdelingen Rådmann og ass rådmann
Namn Tittel Telefon E-post
Kommunalsjef helse og omsorg 404 39 050
Arkivleiar / Spesialrådgjevar digitalisering 404 39 005
Rådmann 488 98 353
Oppvekstrådgjevar 404 39 177

Tilsette - Tilrettelagte tenester (HAB)

Ansatte i avdelingen Tilrettelagte tenester (HAB)
Namn Tittel Telefon E-post
Miljøarbeidar
Miljøarbeidar
Assistent
Saksbehandlar / Kontaktperson 404 39 095
Vikar
Miljøarbeidar

Tilsette - Vaksenopplæringa

Ansatte i avdelingen Vaksenopplæringa
Namn Tittel Telefon E-post
Avdelingsleiar 404 39 239

Tilsette - Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Namn Tittel Telefon E-post
Økonomisjef 907 64 796
Rådgjevar skatt 404 39 024
Økonomikonsulent 404 39 025
Rådgiver
Økonomikonsulent 404 39 026

Tilsette - Årdal barnehage

Ansatte i avdelingen Årdal barnehage
Namn Tittel Telefon E-post
Assistent
Fagarbeidar
Vikar
Assistent
Assistent
Ped.leiar
Fagarbeidar
Pedagogisk leiar 404 39 208
Assistent
Pedagogisk leiar
Fagarbeidar
Barnehageassistent 404 39 211
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Assistent
Pedagogisk leiar
Styrar 404 39 210

Tilsette - Årdal omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Årdal omsorgssenter
Namn Tittel Telefon E-post
Sjukepleiar - Fagansvarleg Oasen
Helsefagarbeidar
Sjukepleiar
Helsefagarbeidar
Helsefagarbeidar
Assistent
Pleieassistent
Helsefagarbeidar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar - vikar
Assistent
Helsefagarbeidar
Assistent
Helsefagarbeidar 51 75 90 00
Sjukepleiar
Assistent
Helsefagarbeidar - vikar
Assistent
Aktivitør ved Årdal omsorgssenter 404 39 119
Hjelpepleier
Sjukepleiar (vikar)
Assistent
Helsefagarbeidar
Assistent (vikar)
Sjukepleiar - fagansvarleg Bøen
sjukepleiar
Assistent
Sykepleier
Assistent
Assistent
Sjukepleiar
Sjukepleiar
Sjukepleiar (vikar) 404 39 099
Hjelpepleiar
Assistent
Einingsleiar Årdal omsorgsenter
Assistent
Helsefagarbeidar
Assistent
Assistent
Sjukepleiarstudent
Assistent
Helsefagarbeidar
Hjelpepleiar
Assistent
Hjelpepleiar
Helsefagarbeidar
Helsefagarbeidar
Sjukepleiar
Assistent
Assistent
Helsefagarbeidar (vikar)
Assistent
Helsefagarbeidar
Assistent
Spesialsjukepleiar
Assistent
Helsefagarbeidar

Tilsette - Årdal skule

Ansatte i avdelingen Årdal skule
Namn Tittel Telefon E-post
Adjunkt
Rektor Årdal skule 980 34 000
Lærar
Kontaktlærar
Kontaktlærar
Spes.ped.ansvarleg / Timelærar
Fagarbeider
Fagarbeidar
Timelærar
Kontaktlærar
Pedagogisk leiar
Fagarbeidar
Vikar
Lærar
SFO-leiar 404 39 209
Kontaktlærar
Lærar