Oversikt over tilsette


Tilsette - Årdal barnehage

Ansatte i avdelingen Årdal barnehage
Namn Tittel Telefon E-post
Pedagogisk leiar
Assistent
Fagarbeidar
Lærling
Fagarbeider
Pedagogisk leiar
Pedagogisk leiar
Fagarbeidar
Pedagogisk leiar
Styrar 404 39 210
Fagarbeidar
Fagarbeidar
Assistent
Assistent
Pedagogisk leder
Pedagogisk leiar