Kådavågen

"Kan du byggje alt du ønskjer etter 1. juli?"

26.05.2015

Hjelmeland kommune har fått ein del spørsmål etter det som har stått i media om endringar i Plan- og bygningsloven. Svaret er nei - ein kan ikkje byggje alt ein ønskjer etter 1. juli

Hjelmeland kyrkje

Kommunereforma

20.11.2014

Følg prosessen kring kommunereforma her.

 

Aktuelt

Denne artikkelen er mellombels tom.
 
HJELMELAND KOMMUNE Vågavegen 116 4130 HJELMELAND Telefon: 51 75 70 00postmottak@hjelmeland.kommune.no
padlock