Foreldreveiledningskurs

onsdag 23. januar 2019, 19.30 - 21.30

Informasjon

Me inviterer til COS- kurs, Circle of Security. Kurset passer for alle som har barn.
 

Kurset kan bidra til godt samspel mellom deg og barnet/barna. De vil få reiskap til å handtera utfordringar i kvardagen. Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenna seg trygg og stå sterkare rusta til å møte utfordringar vi møter i livet.

Det blir 8 samlingar. 

Påmelding innan 16. januar 2019 til helsestasjonen på tlf/sms 404 39 070, 404 39 073 eller e-post kristin.k.helgaland@hjelmeland.kommune.no

Arrangørane er barnevernstenesta, helsestasjonen og skulehelsetenesta.

Stad

Helsehuset - kantina
 

Kontakt

Hjelmeland kommune
 

Legg til hendinga i din kalender