Temakveld: Mallin Gjesfjeld

torsdag 4. april 2019, 19.30 - 21.30

Informasjon

Mallin Gjesfjeld frå Hjelmeland, var misjonær i Kina frå 1917 til 1944. I dag er det nok få som veit kven denne kvinna var, kva ho stod for og kva ho utretta. No ønsker Hjelmeland sokneråd å sette fokus på hennar liv og virke gjennom ein eigen temakveld i kyrkja.

Mallin Gjesfjeld blei ein aktiv kristen i 14 års-alderen, og kjende tidleg på kallet til å reise ut som misjonær i Kina. Ho hadde ikkje pengar til utdanning, men 19 år gammal drog ho til USA, der ho kunne få seg arbeid og såleis finansiera skulegang. Mellom anna gjennomførte ho fire år på bibelskule medan ho var der.

I 1914 reiste ho heim til foreldra sine - som då budde på Kleppa - og var der i to år, medan ho førebudde seg på å få reise ut som misjonær. Når vi tenkjer på at dette ligg meir enn 100 år tilbake i tid, så skjønar vi at dette må ha vore ei målretta, handlekraftig og sterkt truande dame.

Etter at ho kom heim frå Kina, hadde Mallin sin faste plass både i kyrkje og bedehus. Ho deltok også aktivt som leiar i 'Gutteklubben', der inntektene av den årlege basaren gjekk til 'flyktningane i Hong Kong", noko som stod Mallin sitt hjerte nær.

Magnhild Meltveit Kleppa er ei av dei som hugsar Mallin og søstrene hennar som budde i det kvite huset på oppsida av Heradsstova på Hjelmeland.

Dette - og meir til - får vi høyre meir om den 4. april. Både Magnhild Meltveit Kleppa og Arnfinn Fosså vil bidra og det blir song av Rita Sørensen og Anne-Berit Rinde Bjelland.

Alle velkomne!

Kollekt til dekking av utgiftene.

Stad

Hjelmeland kyrkje
 

Kontakt

Hjelmeland sokneråd
 

Legg til hendinga i din kalender