Landbruksmøte 2019

tysdag 19. februar 2019, 19:00 - 22:30

Informasjon

Kva skal bonden leva av når me snart har meir enn nok av alt?
Kjersti hoff, ny leiar i Norges Bonde og Småbrukarlaget, deler tankar om framtida for landbruket. 

 

Garden som ressurs - Eivind Selvikvåg, Jøsenfjorden. 
- sauer, ammekyr og reiseliv. 

Tenka nytt og bygga fellesskap - Øystein Valheim, Årdal. 
- planar om moreller i tunnel, direktesal av lammekjøtt og organisering sauegruppe i Årdal. 

Felles løysingar - godt for skogen og økonomien! - Kristofer Tveiterå, vegplanleggar Fylkesmannen i Rogaland/rådgjevar skogbruk i Hjelmeland.

Møtet er arrangert i samarbeid med Hjelmeland bonde- og småbrukarlag og Hjelmeland bondelag. 

Pris vaksen: 0

Stad

Hjelmeland Samfunnshus
 

Kontakt

Hjelmeland kommune
 

Legg til hendinga i din kalender