Fødsels- og foreldreførebuande gruppe

tysdag 21. mai 2019 19.30 - tysdag 4. juni 2019 21.00

Informasjon

Tema er blant anna fødsel, amming, fysisk aktivitet og samspel. Gruppeleiare er helsesjukepleiar og fysioterapeut. 

Påmelding til helsestasjonen
Kristin på tlf. 404 39 070 eller e-post kristin.k.helgaland@hjelmeland.kommune.no
Iren på tlf. 404 39 073

Påmelding innan 20. mai 2019
 

Stad

Helsehuset - kantina
 

Kontakt

Hjelmeland kommune
 

Legg til hendinga i din kalender