Fødsels- og foreldreførebuande gruppe

tysdag 28. mai 2019, 19.30 - 21.00

Informasjon

Tema er blant anna fødsel, amming, fysisk aktivitet og samspel. Gruppeleiare er helsesjukepleiar og fysioterapeut. 

Påmelding til helsestasjonen
Kristin på tlf. 404 39 070 eller e-post kristin.k.helgaland@hjelmeland.kommune.no
Iren på tlf. 404 39 073

Påmelding innan 20. mai 2019
 

Stad

Helsehuset - kantina
 

Kontakt

Hjelmeland kommune
 

Legg til hendinga i din kalender