Friluftsgudteneste ved Sanitas, Riskedalsvatnet, Årdal

søndag 19. mai 2019, 13.00 - 15.00

Informasjon

Friluftsgudsteneste ved Sanitas. Kl. 12.45 har «Brødrene af Sand» lagt til kai i Årdal med gjester frå Amerika. Etter gudstenesta: Glimt frå utvandrarhistoria v/ Anne Elisebeth Skogen. Sal av grillmat og aktivitetar for born. Ta med stol/sitjeunderlag. Dersom dårleg ver, vert gudstenesta i kyrkja. 

Stad

Sanitas
 

Kontakt

Hjelmeland kyrkjelege fellesråd
Prestegarden 5,  4130 Hjelmeland

Tlf.: 40439240

E-post : post@hjelmeland.kyrkja.no

Nettstad: http://www.hjelmeland.kyrkja.no

Reidunn Ferstad

E-post : kyrkjeverje@hjelmeland.kyrkja.no

Legg til hendinga i din kalender