Sti og løypeplan: informasjonsmøte

torsdag 19. september 2019, 19.00 - 21.00

Informasjon

Kommunen har vedteke å starta opp arbeid med temaplanen "Sti og løypenett", jamfør sak 40/19. I første runde vert arbeidet konsentrert om Vormedalsheia/Grasdalen. Me vil difor invitera til ope møte for å informera om planane. 

Les meir i kommuneplanan kapittel 5.3.6 - idrett og fysisk aktivitet.

Innspel til planarbeidet kan du senda kommunen innan 1. oktober 2019. 

Stad

Vormedalen grendahus
 

Kontakt

Hjelmeland kommune
 

Legg til hendinga i din kalender