Fleire på nett - møte med frivillige rettleiarar

tysdag 15. oktober 2019, 18.00 - 19.30

Informasjon

Kvar torsdag frå med 7 november startar Hjelmeland kommune drop in på biblioteket for å få fleire på nett. Annan kvar gong er det ei innleiing med høve til rettleiing etterpå. Kvar gong treng me frivillige som kan rettleie på nett. Me treng dine brukarerfaringar.

https://frivillig.no/hjelmeland-frivilligsentral/fleire-p-nett----frivillige-veiledere

Stad

Vågaståvå/biblioteket
 

Kontakt

Hjelmeland frivilligsentral
 

Legg til hendinga i din kalender