Hydrogenkonferanse

tysdag 10. mars 2020, 09.00 - 15.30

Informasjon

Hydrogen - grøn energi for framtida?
No er det snart eit år til fyrste hydrogenferja i verda vert sett i i trafikk over Jøsenfjorden. På konferansen set me søkelys på hydrogen som energikjelde, og på lavutsleppsamfunnet generelt.

Sjå plakat med oversikt over programmet og kven som er foredragshaldarar. (PDF, 3 MB)

Påmelding til postmottak@hjelmeland.kommune.no

Pris kr 400,-

 

Stad

Kommunehuset
 

Kontakt

Hjelmeland kommune
 

Legg til hendinga i din kalender