Sølvskattar i Hjelmeland

torsdag 23. januar 2020, 19.30 - 21.00

Informasjon

Hjelmeland har vore viktig for utviklinga av sølvarbeid i heile landet. 
Me kan nemna sølvskatten frå 1769 og Jacob Tostrup som var stamfar til heile designdynastiet Tostrup/Prytz. Den fyrste ordføraren i Hjelmeland var sølvsmed. 


 

 

Haldis Nilsen fortel om sølvsmedar frå Hjelmeland.  Me ser på kva som finnest av sølvskatter frå kommunen vår.
Ta med deg det du måtte ha av gamle sølvskattar frå Hjelmeland. Kanskje me kan laga eit lite fotoarkiv av skattane?

Stad

Vågaståvå/biblioteket
 

Kontakt

Ryfylkebiblioteket Hjelmeland
 

Grete Haugen Sandvik
Legg til hendinga i din kalender