Samarbeid om eit trygt og triveleg oppvekstmiljø i Hjelmeland

onsdag 5. februar 2020, 19.00 - 21.30

Informasjon

Korleis kan me som lokalsamfunn samarbeida om eit trygt og triveleg oppvekstmiljø for barn og unge i Hjelmeland?

  • Velkommen v/ordførar Bjørn Laugaland
  • Deling av bilete/videoar, cannabis og forventningar til foreldre v/politikontakt, Jostein Flatebø
  • Ungdata-undersøkinga 2019 v/SLT– og folkehelsekoordinator, Annbjørg B. Egeland
  • Andre aktuelle saker

Møtet er ope for alle som interesserer seg for barn og unge sitt oppvekstmiljø i Hjelmeland, men føresette til barn og unge i alderen 10—18 år er spesielt inviterte. Me legg opp til eit uformelt møte, med rom for spørsmål og meiningar.

Stad

Hjelmeland Samfunnshus
 

Kontakt

Hjelmeland kommune
 

Legg til hendinga i din kalender