AVLYST Fødsels- og foreldreførebuande gruppe

torsdag 12. mars 2020, 19.30 - 21.30

Informasjon

Me startar opp med ny fødsels- og foreldreførebuande gruppe torsdagar i mars. 

Tema er blant anna fødsel, amming, fysisk aktivitet og samspel

Gruppeleiar er helsesjukepleiar og fysioterapeut. 

 

Påmelding til helsestasjonen innan 11. mars: 

  • Kristin K. Helgaland tlf. 404 39 070
  • Iren Urdal tlf. 404 39 073
  • E-post: kristin.k.helgaland@hjelmeland.kommune.no
  • Du kan også ta kontakt direkte på helsestasjonen

Velkommen! 

Stad

Helsehuset - kantina
 

Kontakt

Hjelmeland kommune
 

Legg til hendinga i din kalender