Digitalt møte: breibandutbygging

onsdag 25. november 2020, 18.00 - 18.30

Informasjon

På grunn av koronapandemien må dessverre det tillyste folkemøtet med dei som bur eller driv næring i dei aktuelle områda gå ut.

Telenor vil halda eit informasjonmøte på kommunen si facebook side (Hjelmeland kommune) onsdag 25. november. Møtet startar klokka 18.00.

Møtet med Telenor gjeld breibandsutbygging på desse stadene:

  • Randøy
  • Børøy
  • Hauskje
  • Byrkja
  • Viga
  • Viganeset

Det vil være mogleg å senda inn spørsmål i etterkant.

Stad

Facebook live
 

Kontakt

Legg til hendinga i din kalender