Stiftelsesmøte for ADHD Norge i Ryfylke

onsdag 17. februar 2021, 18.00 - 19.00

Informasjon

Det tas initiativ til å starte lokallag for medlemmer av ADHD Norge i Ryfylke og omegn: Hjelmeland og Strand. 

Påmelding

Påmeldingsfrist er 15. februar. 
Spørsmål og påmelding kan rettes til:
Lise Reianes
Mobil: 454 71 560
E-post: lise_c_l@hotmail.com 

 

Sakliste

  1. Godkjenning av innkalling og sakliste
  2. Valg av møteleder, protokollfører og to til å underskrive protokollen
  3. Valg av interimstyre
  4. Vedtekter
  5. Hva er dere interessert i av møter og aktiviteter? (Debatt)
  6. Handlingsplan - lokallagets planer for arbeid fremover
  7. Eventuelt - spørsmål og svar 

Vel møtt! 

Møtet blir holdt på Zoom (digitalt videotelefoniprogram) pga. hensyn til smittevern. 

Stad

Digitalt
 

Kontakt

Legg til hendinga i din kalender