Frivillig torg

søndag 31. oktober 2021, 12.30 - 16.00

Informasjon

Hjelmeland kommune inviterer kvart tredje år lag og organisasjonar til Frivillig Torg. Neste Frivillig Torg er planlagt å vere søndag 31. oktober 2021.

Denne dagen viser frivillige lag og organisasjonar seg fram for innbyggjarar og besøkjande i Hjelmeland kommune. Me er stolt av å ha eit så variert og mangfaldig tilbod når det gjeld frivillig arbeid.

https://hjelmeland.frivilligsentral.no/aktivitet?frivillig-torg&Id=1706

Stad

Hjelmelandshallen
 

Kontakt

Hjelmeland kommune og frivillige organisasjonar
 

Åsmund Sigmundstad
Legg til hendinga i din kalender