Frivilligtorg

søndag 31. oktober 2021, 12.30 - 15.30

Informasjon

Hjelmeland kommune inviterer kvart tredje år lag og organisasjonar til Frivilligtorg. Neste Frivilligtorg er søndag 31. oktober 2021.

Denne dagen viser frivillige lag og organisasjonar seg fram for innbyggjarar og besøkjande i Hjelmeland kommune. Me er stolt av å ha eit så variert og mangfaldig tilbod når det gjeld frivillig arbeid

https://hjelmeland.frivilligsentral.no/hendelse?frivilligtorg&Id=684058

Stad

Hjelmelandshallen
 

Kontakt

Hjelmeland kommune og frivillige organisasjonar
 

Åsmund Sigmundstad
Legg til hendinga i din kalender