Foreldremøte: Læringsbrett i Hjelmelandsskulen

onsdag 24. februar 2021, 20.00 - 21.30

Informasjon

Tema: 

  1. Korleis blir læringsbrett brukt i undervisninga på skulen? (plenum)
  2. Erfaringsdeling mellom foreldre og føresette (grupper)
  3. Spørsmål og innspel frå foreldre og føresette (plenum)

Møtet blir leia av pedagogisk IKT-rettleiar i Hjelmelandsskulen, Morten Hetland. 

Dersom tidspunktet ikkje passar, blir det halde tilsvarandre foreldremøte tysdag 16. februar kl. 18:00 og måndag 22. februar kl. 19:00.

Bli med i møtet på Teams.

Stad

Digitalt møte på TEAMS
 

Kontakt

Legg til hendinga i din kalender