Bli med oss, for å utforme eit tilbod til deg!

fredag 7. mai 2021, 11.00 - 13.00

Informasjon

Er du mellom 18 og 30 år og står utan eit skule- eller arbeidsforhold?

Me ønsker å gje deg, som grunna korona eller som av andre grunnar står utan skule eller arbeid, noko meiningsfylt og kjekt å gjera! Me vil veldig gjerna ha deg med på å utforma tilbodet.

Føremålet er å førebygga utanforskap og fråfall. Me er interessert i kva du tenker at me kan bidra med, for at vegen til jobb og kvardagen skal bli best mogleg.

Me inviterer difor til ei samling ved Prestøyrå fredagar kl. 11-13:00.

𝗚𝗿𝘂𝗻𝗻𝗮 𝗸𝗼𝗿𝗼𝗻𝗮𝗿𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶𝗸𝘀𝗷𝗼𝗻𝗮𝗿 𝗯𝗲𝗿 𝗺𝗲 𝗼𝗺 𝗽𝗮̊𝗺𝗲𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗲𝗶𝗻𝗮𝘀𝘁 𝘁𝗼𝗿𝘀𝗱𝗮𝗴𝗲𝗻 𝗳ø𝗿 𝘀𝗮𝗺𝗹𝗶𝗻𝗴𝗮 𝘁𝗶𝗹 𝘁𝗹𝗳. 𝟰𝟬𝟰 𝟯𝟵 𝟬𝟳𝟰.

Iniativet er eit samarbeid mellom helseeininga og NAV Hjelmeland.

Stad

Prestøyra
 

Kontakt

Legg til hendinga i din kalender