Gudstenester i kyrkjene

måndag 17. mai 2021, 09.30 - 12.30

Informasjon

Velkommen til gudsteneste i kyrkjene i Hjelmeland på nasjonaldagen! 

Hjelmeland kyrkje kl. 9.30 - Sigrunn H. Arnesen og Anne-Berit Rinde Bjelland. 

Årdal kyrkje kl. 11.00 - Sigrunn H. Arnesen og Anne-Berit Rinde Bjelland. 

Fister kyrkje kl. 11.00 - Sigrid Sigmundstad og Istvan Horvath. 

Påmelding

Frist for påmelding er søndag 16. mai kl. 19:00.

Det vil bli annonsert på Facebook | Hjelmeland kyrkja søndag kveld, om det er ledige plassar.

Der er og mogleg å melde deg på med å sende sms til tlf. 977 55 347 innan fredag 14. mai kl. 12:00.

Fast, tilvist plass

I kyrkjene  i Årdal og på Hjelmeland er det plass til 100 personar på fast, tilvist plass. 

I Fister kyrkje er det plass til 65 personar. 

Stad

Hjelmeland kommune
 

Kontakt

Hjelmeland kyrkjelege fellesråd
Prestegarden 5,  4130 Hjelmeland

Tlf.: 40439240

E-post : post@hjelmeland.kyrkja.no

Nettstad: http://www.hjelmeland.kyrkja.no

Legg til hendinga i din kalender