Morgonmøte: Arbeid og psykiske helseplager

Nokon ganger kan me føle oss usikre på korleis me best kan følge opp ein medarbeider som har psykiske helseplager. 

Du blir nå invitert til morgonmøte med dette som hovudtema! 

Dato
14. februar 2023
Tid
8:00 - 9:00
Stad
Spinneriet

Program

Arbeidsgjevarlos Annelise Nilsen vil snakka om arbeid og vanlege psykiske helseplager. 

Gjennom case og spørsmål frå dykk vil ho belyse tema som: 

  • Korleis sikrar me god oppfølging av tilsette med vanlege psykiske helseplager? 
  • Korleis går me fram? 
  • Kva kan me snakka om? 
  • Betydninga av ein god oppfølgingsplan

Målgruppe

Morgenmøtet har som primær målgruppe ledere, tillitsvalgte og verneombud i alle typer bedrifter, både private og offentlige på Hjelmeland. 

Me håpar mange tar seg tid til å komme til Spinneriet! 

Velkommen!