Forfattarbesøk: Eli Aga

Eli Aga har bakgrunn som biletkunstnar, lærar, reiseleiar og bystyremedlem i Stavanger. Nå har ho gitt ut si første roman "Det russiske egget". Handlinga i boka er lagt til Moskva i tidsrommet 1991, midt under kuppet mot president Gorbatsjov.

Dato
14. februar 2023
Tid
19:00 - 21:00
Stad
Ryfylkebiblioteket Hjelmeland/Vågaståvå

Aga har budd i Russland og studert russisk språk- og kultur.
I forfattarforedraget sitt vil ho ta for seg hovudlinjer i russisk historie, Russland sitt forhald til vesten og bakgrunnen for Putin si makt i dagens Russland.

Det vert anledning til å kjøpe signerte bøker i etterkant av foredraget.

Velkommen til eit interessant forfattarmøte i biblioteket på Hjelmeland!