Lag og organisasjonar

ADHD Norge Ryfylkelokallag

Me er en lokal forening som høyrer til i Ryfylke. Me ønsker å synliggjøre diagnosen ADHD og ønsker derfor å ha ulike aktiviteter for familier, men og en plass der me vaksne kan møtas for å snakke saman.
Adresse Kontakt Kategori
ADHD Norge Ryfylkelokallag
Anja Tønnessen
Telefon: Ikkje registrert
E-post: Ikkje registrert
Aktivitetar
Kontaktpersonar
Anna
facebook side: adhd norge ryfylkelokallag
medlemskontigent: 350 kr for hovudmedlem og 50 kr pr husstandsmedlem, da går du på adhd norge og bli medlem der så trykke du lokallag ryfylkelokallag