Informasjon om innlogging

For å kunne mellomlagre eit skjema eller få tilgang til tidlegare innsendte skjema, må du logge inn.

Velkomen til Hjelmeland kommune sitt søknadssenter.

Ved å trykke "Vis alle skjema" får du ein oversikt over ulike skjema.
Ver obs på at det fins både elektroniske skjema, papirbaserte skjema og linkar direkte til  søknandsskjema hjå til dømes Husbanken.

Papirversjonar må skrivast ut og sendast per post til kommunen.

I venstremenyen finn du andre sjølvbeteningstjenester som kommunen leverer.

Logg inn

Vær venleg å logg inn for å gå vidare