Informasjon om innlogging

For å kunne mellomlagre eit skjema eller få tilgang til tidlegare innsendte skjema, må du logge inn.

Reinhaldsavdelinga har ansvar for reinhald i skular, barnehagar, omsorgssentera og administrasjonsbygga i kommunen.


Reinhaldsleiar er Aud Holen
Telefon 404 39 138

Besøksadresse: Vågavegen 115
Postadresse: Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland.

Logg inn

Vær venleg å logg inn for å gå vidare