Vedtekter for bruk av kommunevåpenet

§1 Definisjon

 Hjelmeland sitt kommunevåpen, fastsett ved kongeleg resolusjon den 6. desember 1984 med korrigering den 24. januar 1985 er ein gull Andreaskross på raud grunn, laga med trillingstrenger.

Kommuneflagget er ein gul Andreaskross på raud grunn, laga med trillingstrenger.