Vedtekter for bruk av kommunevåpenet

§2 Generelt om bruk av kommunevåpenet

Som hovudregel kan våpenet berre brukast av den kommunale administrasjonen og av kommunale institusjonar i samband med kommunale funksjonar og til dekorasjon.

Våpenet må ikkje brukast slik at det kan oppfattast som privat kjennemerke. Private kjenneteikn må heller ikkje stillast saman med våpenet.

Bruk av våpenet på suvenirar eller andre reklametiltak er ikkje lovleg utan det er gitt særskilt løyve av formannskapet.