Vedtekter for bruk av kommunevåpenet

§3 Bruk av våpenskjold

Våpenskjoldet skal brukast med sine rette fargar. På trykksaker kan våpenet prentast i svart og kvitt. Våpenskjoldet kan brukast som eigarmerke på bygningar, bilar og andre gjenstandar. Våpenskjoldet i fargar kan nyttast til jakkemerke.