Vedtekter for bruk av kommunevåpenet

§4 Bruk av kommuneflagg

Flagget kan heisast når kommunestyret har møte, på kommunale merkedagar og elles etter nærare vedtak.