Vedtekter for bruk av kommunevåpenet

§5 Bruk av våpenet i fane og banner

Våpenet kan utførast som bordflagg eller banner og brukast som dekorasjon ved kommunale tilstellingar.

Hengjande banner i stort format kan utformast og brukast til dekorasjon etter nærare vedtak.