Vedtekter for bruk av kommunevåpenet

§6 Bruk av våpenet i stempel og segl

Våpenet kan brukast av kommunale etatar/institusjonar i stempel eller segl med etaten eller institusjonen sitt namn under, eller i ein innskriftring rundt våpenet.