Vedtekter for bruk av kommunevåpenet

§7 Utforming og storleik

Våpenet kan utførast i ulike materiale og teknikkar, t.d. plastisk i flatestil, måla, teikna, vevd, brodert eller gravert. Det må setjast høge krav til kvalitet i utforminga. Utforminga må alltid vera i samsvar med tekniske og heraldiske kvalitetskrav med rett form, farge og proporsjonar.