Anbodsrunde vintervedlikehald

Me legg med dette ut anbod på brøyting og strøying av kommunale vegar. Anbodet gjeld for vintrane 2020-2022. 

Tidsfristar

  • frist for å kome med spørsmål til anbodet er 17. september
  • frist for å gje tilbod er 24. september
  • opning av anbod og val av leverandør er 25. september

Les anbodspapira. (PDF, 249 kB)