Besøk frå Norges frivilligsentral

Besøk frå Norges frivilligsentral

Hjelmeland frivilligsentral har hatt besøk frå Norges frivilligsentraler. I samanheng med prosjektet «Mobilisering mot einsemd»

Prosjektet er eit nettverk som jobber med å inkludere sårbare grupper som er utsett for utanforskap og einsemd. Camille Charles jobber som prosjektkoordinator i Norges Frivilligsentraler og koordinerer arbeidet med nettverket og kartlegging av sentralane. Ho er på bilde saman med Åsmund Sigmundstad. Bilde av Camillle Charles som er frå Norges frivilligsentraler  og Åsmund Sigmundstad som er frå Hjelmeland Frivillighetsentral.

Eit spennande prosjekt der 16 frivilligsentraler er blitt valgt ut til å vere med i nettverket og har jobba med dette sidan mai.