Budsjett og økonomiplan

Formannskapet behandla i møte 26. november sak om budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. Dei vedtok eit framlegg som skal behandlast av kommunestyret 18. desember. 

Framlegget og budsjettdokumenta kan du sjå her.

Rådmannen sitt forslag til budsjett.

Eventuelle kommentarer eller innspel må kome til kommunen innan 17. desember. 

  • E-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no
  • Post: Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland