Byggesak ved hotellet

Ein del lurer på kva som skal byggast ved sida av hotellet i sentrum av Hjelmeland. Det skal bli eit nytt bustadfelt, med både leiligheter og bustader. 

Situasjonskart.