Demensomsorg på gard

Demensomsorg på gard

Bli med på informasjonsmøte om “Demensomsorg på gard” tysdag 5. mars kl. 19.30 i kommunestyresalen. Vil du tilby eit aktivitetstilbod for mennesker med demenssjukdom? Lurer du på kva eit slikt tilbod kan innehalda? 

Her kan ein få svar med foredrag fra Marit Salte som skal snakka om korleis det er å driva eit aktivitetstilbod for mennesker med demenssjuktom på gard. Åse Hodne Hørsdal kjem for å fortelja om statforvaltaren si rolle og erfaring med å jobba med Inn på tunet-gardar, der Tone Skåtterød fortel om kva Inn på tunet er og korleis ein kan bli med. Camilla Hauge Flem frå Hjelmeland kommune vil fortelja om brukarane og kva dei treng. 

Demensomsorg på gard, plakat med informasjon