Demensprisen 2020

Nasjonalforeningen i Rogaland treng forslag til kven som kan vinne Demensprisen 2020. Prisen er eit bilete av kunstnaren Ingar Dale Flatebø. 

Kriteriane for prisen er

  • Demensprisen skal gå til ein "kvardagshelt" som kan være ein enkeltperson, ei gruppe menneske eller ei eining (til dømes ein institusjon, eit dagsenter eller ei avdeling)
  • Demensprisen er ein honnør til innsats utanom det vanlege. Det kan være enkeltindivid som gjer eit stort uformelt og frivillig arbeid i det stille, eller offentleg verksemd som gjennom sitt virke viser nytenking og engasjement på ein respektfull og inkluderande måte som kjem både demenssjuke og pårørane til gode
  • Prisen kan ikkje gå til eigne og nåværande tillitsvalgte i Nasjonalforeningen

Tips om aktuelle kandidatar kan innan 15. mars 2020 sendast til

Nasjonalforeningen, Fylkeskontoret for Rogaland
Torgveien 15A
4016 Stavanger
E-post: Rogaland@nasjonalforeningen.no