DigiHelsestasjon

Nå er me i gang med DigiHelsestasjon! Denne løysinga gjer det mogleg for deg å kommunisera med helsestasjonen og skulehelsetenesta på nett. Meldingane kjem direkte inn i den elektroniske pasientjournalen. I tillegg til kommunikasjon kan du få varsel om ny time, påminningar og moglegheit for å avbestille timar! 

 Les meir om DigiHelsestasjon.

Logg inn på Helsenorge for å komme i gang! 

Informasjonsfilm om DigiHelsestasjon