Dispensasjonssøknad ankringslinjer - Vassvik

Sterling White Halibut AS søker om dispensasjon for ankringslinjer ut under avsett ankringsareal i kommuneplanens arealdel.

Søknaden gjeld utviding av eksisterande lokalitet for kveite i Vassvik, Ølesundet. Avviket skjer under sjøoverflata ned mot 70 m djupne, og er ikkje synleg frå land. Eventuelt konsesjon på utvidinga av anlegget skjer via søknad til Rogaland fylkeskommune. 

Relevante dokument for dispensasjonssøknaden

Merknadar

Frist for eventuelle merknader er 9. august 2024.

Merknader sendast til postmottak@hjelmeland.kommune.no eller via digitalt skjema.