Eigedomsskatt 2019

Utskriving av eigedomsskatt, skattesatser og botnfrådrag vedtas årleg av kommunestyret (i desember) i budsjettvedtak for neste skatteår. Eigedomsskattesetel for 2019 vert sendt ut 1.mars for eigedom med takst.

Årets eigedomsskatteliste vert lagt ut på kundesenteret for offentleg gjennomsyn i 3 veker frå 1.mars.

Det er 6 vekers klagefrist på taksten, rekna frå 1.mars. Klagerett gjeld både nye takstar, og eldre takstar som ikkje har vært påklaga på same grunnlag før.

Les meir om satsar og fakturering for 2019 her.